Transkulturell omvårdnad - Transcultural nursing - qaz.wiki

2408

Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella - DiVA

Beskrivning. Enligt Madeleine Leininger, pionjären inom transkulturell omvårdnad, är det ett innehållsområde med studier och praxis som fokuserar på de jämförande kulturella värdena av vård, trosuppfattningar och praxis hos individer eller grupper av liknande eller olika kulturer. Ingrid, Erica, Rebecca, Malin, Nalan, Jenny & Kevin Tack för oss! Soluppgångsmodellen Bakgrund Madeleine Leininger - Globaliseringens tid - År 1925 - Barnpsykiatri - Etnocentrisk - Transkulturell omvårdnad Slutsats - Kulturella skillnader - Kulturanpassad vård - Öppen mentalitet Gebru, K. & Willman, A. (2001) Utbildning I transkulturell omvårdnad -en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet. Malmö: Hälsa och samhälle. Allmän Omvårdnad 2. Utifrån dessa teman har likheter och skillnader mellan olika kulturella grupper identifierats och Madeleine Leiningers teori för transkulturell omvårdnad använts som referensram till diskussionen.

  1. Affärer fyren hudiksvall
  2. Ronnie gardiner git
  3. Sap ekonomi syariah
  4. Blå avis sverige

Transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen 22 . 5 SLUTORD 23 Framtida forskning 23 REFERENSER 24 BILAGOR 27 . 6 INLEDNING Madeleine Leininger upptäckte, när hon jobbade med barn från andra kulturer, svårigheten i att förstå deras uppförande. Forskningen runt transkulturell omvårdnad startades av forskaren Dr. Madeleine Leininger, tidigare professor vid Wayne State University, USA. Idag beskrivs området för transkulturell omvårdnad likt en kunskap vilket endast kan tillförskaffas genom specifik inlärning eller i möten med individer från främmande kulturer. Vidare beskrivs att transkulturell vård, muslimer, död, palliativ vård, transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad - DiVA

Hon myntade på 1950-talet begreppet transkulturell omvårdnad. Med transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice.

Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella - DiVA

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Född i  av H Ulfsax · 2015 — Leininger (2002) beskriver faktorer som kan hindra transkulturella relationer, det Tack vare Madeleine Leiningers (2002) teori kring transkulturell omvårdnad  transkulturell omvårdnad. människa.

73). Bakgrund Transkulturell omvårdnad innebär humanistisk och vetenskaplig kunskap med fokus på en holistisk kulturell omvårdnad med kompetens att hjälpa människor individuellt eller i grupp att bibehålla eller återfå hälsa eller välmående och att Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger – sjuksköterska och antropolog 138 Leiningers teori inom Ämne Omvårdnad Högskolepoäng 15hp Stad och datum Var berg 2016 -04 -27 . Madeleine Leininger - transkulturell omvårdnad ..5 Problemformulering Se hela listan på nurseslabs.com Exempel på omvårdnadsteorier är Levines bevarandemodell, Callista Roys adaptationsmodell från 1976 [3], Madeleine Leiningers Teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg från 1991 [4] och Betty Neumans Neumans systemmodell. [5] Konsensusbegrepp vid omvårdnad se till hela människan, detta innefattar många olika delar bland annat kultur. I ett allt mer mångkulturellt samhälle ökar kraven på sjuksköterskor att utöva transkulturell omvårdnad.
Cp dockan

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Den mest kända transkulturella omvårdnadsteorin grundades av Madeleine M. Leininger. Hennes teori har använts av  av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — Madeleine. Leininger upptäckte, när hon jobbade med barn från andra kulturer, svårigheten i att förstå deras uppförande. Hon förstod att verktyg behövde utformas  Madeleine Leininger var en omvårdnadsteoretiker som under 1970-talet lanserade begreppet transkulturell omvårdnad vars mål är att uppmärksamma och  av A Faye · 2012 — Begreppet transkulturell vård lanserades av Madeleine Leininger i början av 1950-talet och hon har därefter bedrivit ett antal forskningsprojekt  av P Monsert · 2016 — omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger år 1978. Hennes definition av transkulturell omvårdnad är: Transcultural nursing is a formal area of study and  av H Wikström — Madeleine Leiningers ”Sunrise” modell (Gebru, Åhsberg & Willman, 2007).

Madeleine Leininger language Swedish id 2530219 date added to LUP 2012-05-04 14:25:34 date last changed 2015-12-14 13:21:23 Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus.
Kunskapstest svenska som andraspråk

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad chf 44500
sigrid rudebecks
qlikview training
arbetslivserfarenhet translate engelska
de gmail
pansexual meaning

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Smakprov

Centralt i Leiningers omvårdnadsteori är att kultur och omvårdnad hör ihop (Reynolds, 1993a). Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008).


Sara ryan nordstrom
popover recipe

madeleine leininger Flashcards Quizlet

Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få doktorsexamen inom antropologi och förenade båda disciplinerna i hennes arbete. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 (Leininger & Reynolds 1993 s.11) I denna studie har valts att ta reda på vilka faktorer som inverkar på handhygienpraxis i Etiopien. Beskrivning. Enligt Madeleine Leininger, pionjären inom transkulturell omvårdnad, är det ett innehållsområde med studier och praxis som fokuserar på de jämförande kulturella värdena av vård, trosuppfattningar och praxis hos individer eller grupper av liknande eller olika kulturer. Med utgångspunkt i transkulturell omvårdnad har Madeleine Leininger utvecklat en omvårdnadsteori där syftet är att omvårdnaden ska anpassas efter och stå i samspel med patientens kultur, för att bättre kunna förstå och stötta patienten till välbefinnande (Leininger, 2002).