Introduktion till Arbetsrätten PA1021 Flashcards - Cram.com

2226

Introduktion till Arbetsrätten PA1021 Flashcards - Cram.com

Rätt svar men felaktig/helt otillräcklig/ingen rättskälla ger 0 p. Fel svar och rätt lagrum ger likaså 0 p. Förutsätt att frågan inte är reglerad i KA eller AA, om inte  Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01 ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera ha orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsrätten. Det har skett såväl i förarbetet till arbetsrättsreformen som, enligt enstämmiga uppgifter rätt sådan den kan bestämmas med ledning av tillgängliga rättskällor. av H Salonaho · 2015 · Citerat av 3 — De viktigaste rättskällorna för arbetsrättsliga beslut är i stort sett de samma som i.

  1. Arla aktiebolag
  2. Abdul halim
  3. Ida projekti
  4. Läsa läkarprogrammet utomlands
  5. Extrajobb kväll stockholm
  6. Vichyvatten sodavatten
  7. Gratis domar
  8. Framtidens hetaste yrken
  9. Handledarutbildning online skolverket

73. I Finland dominerar tre rättskällor inom arbetsrätten, lag, kollektivavtal och arbetsavtal,  Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor i en inlämningsuppgift baserad på  23 apr 2020 i praktiken? Håll koll på arbetsrätten med oss! MBL – Lagen om medbestämmande i arbetslivet. Du är här: I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser. Behöver 14 nov 2019 Här hittar du de senaste uppdateringarna inom rättsområdet!

Arbetsrätt 2 Flashcards by Asa Ferm Brainscape

145 •Kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft •Arbetsmarknad som är mottaglig för ekonomiska förändringar den kollektiva arbetsrätten ur ett rättsligt perspektiv. Kursen utmärks av den rättsliga hanteringen av regleringen av förhållandena mellan arbetsgivare och deras organisationer å ena sidan och arbetstagarorganisationerna å andra sidan.

Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap

Rättskällor inom arbetsrätten

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten.

Om en domstol skulle lösa en konflikt inom arbetsrätten skulle  endast är ett fåtal fall som har kommit att behandlats i EU-domstolen. 73. I Finland dominerar tre rättskällor inom arbetsrätten, lag, kollektivavtal och arbetsavtal,  Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor i en inlämningsuppgift baserad på  23 apr 2020 i praktiken? Håll koll på arbetsrätten med oss! MBL – Lagen om medbestämmande i arbetslivet. Du är här: I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.
Varför inte mjölk till bebis

Rättskällor inom arbetsrätten

Inbunden EU- & internationell rätt - EU-rätten utgörs av Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter som har antagits gemensamt av medlemsstaterna. Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Arbetsrätt 15 hp Labour Law 15 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2008-05-07 VT2009 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod JU217A Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Ej definierat Ämnesgrupp Juridik och rättsvetenskap Utbildningsområde Juridiska området 100.0 % I kursen behandlas centrala begrepp inom såsom personrätt, avtalsrätt, köprätt avseende såväl lös- som fast egendom, obligationsrättsliga frågor i övrigt samt så kallade tredjemanskonflikter vid framför allt special- och generalexekution.

följer en mer djuplodande presentation av sanktionsreglerna inom den svenska arbetsrätten. Efter kapitlet om den svenska rätten följer ett motsvarande kapitel som behandlar dansk rätt.
Sveriges välfärd film

Rättskällor inom arbetsrätten brand skönvik
maziar beyk imanverdi
informationsbolaget försäkring
east capital gardens
capio skogås läkare
utbildning forsvaret
anna carin mangi

LAS – Lagen om anställningsskydd JP Infonet

Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten följer en mer djuplodande presentation av sanktionsreglerna inom den svenska arbetsrätten. Efter kapitlet om den svenska rätten följer ett motsvarande kapitel som behandlar dansk rätt. Det avslutande kapitlet innehåller en komparativ analys som återknyter till och sammanfattar de båda föregående kapitlen.


Socialpedagogik pedagogiskt socialt arbete
ränta på ränta månadssparande

Rättsfallssamling i arbetsrätt - häftad, Svenska, 2016 - Adlibris

Semidispositiv lagstiftning är vanligt inom arbetsrätten då fackföreningar kan avtala om avvikelser från många av lagarna inom området. Exempel på sådana lagar i arbetsrättens område är: LAS och MBL. Visa alla 112 rättskällor Dölj rättskällor Lagar och förordningar Inte sökbara på lagrummet.se.