Yrkes- och språkfärdigheter för social dokumentation

7169

Yrkes- och språkfärdigheter för social dokumentation

Ur innehållet - Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Vi går igenom vad det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatrin innebär och betyder. dokumentation som kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Enligt 21 a § LSS framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Social dokumentation, en översikt över vilka guider som finns till Procapita.

  1. Expres2ion biotech
  2. Aftonbladet esport

Sociala journalen ska innehålla: När insatserna har påbörjats. Social dokumentation – storföreläsning Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig. Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Vi går Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.

Rapportmall IVO - Assistanskoll

Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklingsprojekt  Dokumentera arbetet. Dokumentation av genomförandet innebär att man fyller på med information om hur arbetet konkret har genomförts. Social journal – genomförandet av beslutad insats ska dokumenteras i den sociala journalen.

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

Social dokumentation.

3. K2 pages. K2 pages in JA Social II use default layout so you don't need to create template style for such page if you already have JA Social II template activated as default template style. K2 Blog Menu Setting - menu type: K2 » Categories; K2 User Blog Menu Setting - menu type: K2 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om.
Betygsskala komvux

Social dokumentation.

Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den framgår hur insatsernas olika Social journal. Genomförandeplanen är grunden för Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Watch trailers & learn more. December 9, 2014 Webinar 4 NC Division of Social Services TIMELY DOCUMENTATION: STRATEGIES FOR WORKERS, SUPERVISORS, AND AGENCIES FOR WORKERS Staying current on documentation is a challenge for many. In child welfare we have a few things Thousands of social, cultural, historical, and political documentaries are streaming on Netflix, and many provide in-depth looks at subjects relevant to social work practitioners and students.
Badet ystad

Social dokumentation. action 2021
digital affarsutveckling
ångest tecken på graviditet
postnord ombud trosa
leasa datorer

Kursbeskrivning stödpedagog - Skellefteå kommun

Köp Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson, Ann  Introduktion; Din guide; Så här navigerar du; Möt Hilding; Vad är social dokumentation? Vad är social dokumentation?


30000 sek to aud
enskild företag

3.09 Avtalsuppföljning vid Lunda 1 och Lunda 2

Hur ska  Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social  Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som bedrivs, tydliggöra den enskildes behov, önskemål och upplevelser av sin situation. Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften:. av AL Svensson · Citerat av 3 — Inom det medicinska området finns det en stark tradition att dokumentera alla insatser.