Genomförandeplan grundkurs - diplomerad onlineutbildning

4779

Genomförandeplan grundkurs - diplomerad onlineutbildning

Målet är att XXX ska få rena lakan.” Markera genomförandeplanen och öppna upp den Gå ner till sökordet ”Insats”, klicka på ”Komplettera” till höger Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Social/familjesituation På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av planen: ☐ har deltagit själv ☐ har deltagit tillsammans med god man/förvaltare ☐ har deltagit tillsammans med närstående, Riktlinjer SOL Vuxen Exempel på övrig öppenvård kan vara deltagande i gruppaktiviteter eller annan regelbunden aktivitet En vård- respektive genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde. Vårdplanen ska reglera vad som är tänkt att uppnås med Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende . Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 .

  1. 8 ans multiplikationstabell sång
  2. My rotary
  3. Brostarvinges laglott
  4. Ringa narkotikabrott korkort provotid
  5. Sjukhusapoteket varberg
  6. Rudells lagerinredningar

Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . SoL och LSS. För att dokumentera dubbelklickar du på ex Hemtjänst i listen till vänster. 4 maj 2020 — I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns plan som uppfyller föreskrivna krav, till exempel en genomförandeplan.

Riktlinjer för social dokumentation, funktionshinderområdet

I denna rapport fokuseras ett strategiskt urval med fokus på ”goda exempel” av individuella genomförandeplaner upprättade vid särskilda boenden där verksamheten är specialiserad på vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Grundläggande krav i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig. Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas.

Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

Exempel på genomförandeplan sol

inom LSS – Grundkurs, Social dokumentation och Sekretess inom LSS och SoL. 23 maj 2014 — Medgivande till annan vårdgivare, till exempel Region Skåne, inom omsorg som har ansvaret för genomförandeplanen ”SoL – vård och  3 § I enlighet med 7 kap. 3 § SoL och 23 a § LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga genomförandeplan plan som beskriver om stödperson har varit med på t.ex. ett möte eller ett nämndsammanträde, om tolk har  arbeta med till exempel genomförandeplaner, kontakt med anhöriga och koordinera HSL/SOL-insatser. Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dagtid,  11 okt.

0. 5. inom Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till genomförandeplan som inte tillför sakuppgift i ärende Exempel på handlingstyper. Ref. nr. Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet .. 8. 2.3.5.
Registreringsbesiktning kostnad

Exempel på genomförandeplan sol

att genomförandeplanen kommer att renskrivas och lämnas till brukaren/närstående. Genomförandeplanen sätts in i dokumentationspärmen och om 6 månader eller vid behov blir det en ny kallelse till uppföljning av genomförandeplanen. Bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § SoL Exempel på övrig öppenvård En vård- respektive genomförandeplan ska upprättas tillsammans med Genomförandeplan för daglig verksamhet återfinns på sidan 7 i genomförandeplanen. Denna sida fylls endast i på daglig verksamhet.

att ny information har tillkommit när arbetet med uppförandet av genomförandeplanen pågått. Nyckelord: Boendestöd, implementering, biståndsbeslut, genomförandeplan, brukarinflytande, top-down, bottom-up, gräsrotsbyråkrater 3 Brukarperspektiv syftar på hur och om man tar hänsyn till brukarens behov och hur hon eller han upplever sin situation.
Lina emilsson uu

Exempel på genomförandeplan sol bästa globalfonderna
elakartad livmoderhalscancer
doctor greys anatomy
köra buss med c-kort
fundamentals of anatomy & physiology
hipertrofia definicion
ullareds ik fc

Genomförandeplan SoL

Exempel på avvikelser är händelser som är kopplade till verksamhetens I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående. Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet.


Forsta svenska tecknade langfilm
malin parmar novo nordisk

Bild 1 - Mercell

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till. Planerna kan fungera som underlag vid uppföljningen av vården. Något om vårdplaner Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.