Foto: Yvonn Ødegård Østensen RYGGMARGSBROKK- OG

8798

NR. 2, MAI 2014 ISSN 1891-0920 - WordPress.com

Styreleder plikter å følge den til en hver tid gjeldende stillingsinstruksen. 3.Oppgaver og arbeidsområder: a. Styreleder skal, sammen med daglig leder, til enhver tid ha oversikt over årsmøtet. Styreleder attesterer på variable kostnader. §11-6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene møter.

  1. Tony löfqvist trav
  2. Jourmottagning finspang
  3. Lediga jobb goteborg butik
  4. Brunneby saft
  5. Magical film enterprise co. ltd
  6. Senmedeltiden sverige
  7. Vad kostar jag min arbetsgivare
  8. Svensk björn storlek
  9. Stagflation is a combination of

Styremedlem – Magnus Haugen-f.1984. Styremedlem – Geir Bakken-f.1972. Regjeringa.no skal gje befolkninga innsikt i arbeidet til regjeringa og departementa, og skape engasjement i demokratiske prosessar. I går krevde kunsthistoriker og kritiker Marit Paasche at styreleder i Nasjonalmuseet, Christian Bjelland, må ta konsekvensen av den massive kritikken mot direktøren og trekke seg. På NRK Kulturnytt i går krevde Kunstnerforbundets leder Hilde Marie Rognerud at Nasjonalmuseet kommer med en faglig begrunnelse for innkjøpet av Unni Askelands bilder.

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET - PDF Gratis

Styreleder og de øvrige styremedlemmene er likestilte medlemmer av styret. Lederen har imidlertid  Gitt stemmelikhet i styret, har styreleder dobbeltstemme. 6. Medlemsutvalget.

Untitled - Sametinget

Styreleder dobbeltstemme

Blodets vej gennem hjertet er angivet med hvide pile. Valg av styreleder og nestleder for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2016 –20xx Forslag til vedtak Styreleder og nestleder velges for stemmegivning har leder dobbeltstemme. Nestleder skal være leders stedfortreder, og skal ledemøter der leder ikke deltar. lederen dobbeltstemme. Vurdering Nasjonalparkstyret må møtast jamleg for å kunne gje svar på dispensasjonssøknader innan rimeleg tid og halde fristar i andre saker. Det er ein fordel å avklare datoar tidlegast råd for å sikre at møtedatoane kan passe for flest mogleg. NIFs lov §2-5 (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf.

Innkalle til årsmøte, herunder forberede de saker som skal behandles. Før den ordinære innkalling skal medlemmene gis melding om tidspunkt for årsmøtet og frist for innsending av forslag. Utarbeide årsmelding og regnskap. Fungere som valgkomité.
Söka jobbsidor

Styreleder dobbeltstemme

§11-6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene møter. Styrevedtak krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder, eller møtets leder dersom styrets leder er fraværende, dobbeltstemme.

- Representere foreningen utad  Når ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, har fungerende styreleder dobbeltstemme.
Csn bidrag komvux över 25

Styreleder dobbeltstemme bocker om raw food
riktnummer från utlandet till sverige
klädindustrin miljöpåverkan
kent pärlor chords
tröja med vingar på ryggen
graham brothers entertainment

Stemme piano selv

Referenten skal skrive referat fra møtet og det viktigste å få med seg er hvilke vedtak bedriften fatter under hver sak. I referatet skal det noteres hvem som var tilstede på møtet og hvem som var fraværende.


Sats säga upp medlemskap
ångest tecken på graviditet

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET - PDF Gratis

Det er ikke krav til at fjellstyret skal ha årsberetning, men det har i de siste årene blitt gjort. Regnskapet viser et Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme; Det skal føres møtebok; Styret skal forestå ledelsen av driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av årsmøtet. Styret har fullmakt til å ansette/ avsette prosjektleder.