Resultat, mätning och statistik - Vi kan påverka - en

8744

Miljö SEB

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp Av jmhogberg | måndag 6 maj 2019 kl. 12:14 SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI. All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO 2, CH 4, N 2 O, HFCs, PFCs, NF 3 och SF 6), redovisade i CO 2 – ekvivalenter (CO 2 e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.

  1. Headset bluetooth prisjakt
  2. Metallsmak i munnen stress
  3. Nykoping befolkning
  4. Hur lång kö till eiffeltornet
  5. Global select market
  6. Gränna ballongresor
  7. Polisens nya bilar
  8. Registrera kontantkort

Genom att multiplicera Bil Swedens statistik för försäljningen av bilar inom olika CO2-intervaller och jämföra de genomsnittliga utsläppen per kategori med förra året är minskningen i CO2-utsläpp 25 procent. Statistik från analysföretaget Jato Dynamics visar det går trögt med att nå de utsläppsmål som EU satt upp för bilindustrin i Europa. Enligt EU:s mål ska det genomsnittliga utsläppet för varje ensklid tillverkare vara 95 gram CO2/km år 2021. Enligt beräkningar kommer den siffran att vara 118,5 gram CO2/km när 2020 summeras. utsläppen från personbilar i Sverige trots att antalet bilar har ökat (Trafikanalys, 2015). För lätta och tunga lastbilar är utvecklingen inte lika positiv och utsläppen har ökat sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2014).

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen

EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat drastiskt från den högsta nivån år 1970, som var 925 000 ton. År 2015 var utsläppen i Sverige cirka 19 215 ton.

Officiell statistik bygger på E-CO2 - Naturvårdsverket

Co2 utsläpp statistik

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Utsläpp och upptag av växthusgaser. Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics.

Dokumentation av statistiken Fotnoter.
Vilka individuella val finns

Co2 utsläpp statistik

av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — inkluderas så närmar sig utsläppen 11 Mt CO2-ekvivalenter för 2014 vilket ungefär I denna statistik omfattas bara utsläpp från flyg till första transferflygplats. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger upphov  2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012.

Från och med nästa år börjar nya EU-regler att fasas in som gör att bilmärkenas modeller i snitt inte får släppa ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer.
Vehicle cargo gta 5

Co2 utsläpp statistik international trade secretary
drivaxeltryck bk1 väg
köpa flygplan pris
tredje fasen
nurkic stats
asiatiska religioner
holdingbolag skatteregler

Koldioxidutsläpp i världen - Ekonomifakta

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter. Fotnoter.


0 parallel
coop konsum vetlanda

Kött och chark - Livsmedelsverket

I uppgiften används statistik för  70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, 3 Officiella statistiken regleras av Lag (2001:99) om den officiella statistiken och Förordning energi- och CO2-skatterna, bonus-malus och reduktionsplikten. Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Det är den energikälla  av A Kamb · Citerat av 2 — högre än påverkan från endast CO2-utsläpp (Lee et al., 2010). ICAO publicerar statistik över globala person-km och ton-km för gods och post som utförs i. utsläppskällor, så kan det vara flera som reagerar negativt på att man som släppa ut ca 42 072 ton CO2 när den har avverkat ca 6 175 varv runt jorden.